1. Tworzył kompozycje geometryzujące.

Juliusz Joniak, należący do grona najwybitniejszych kolorystów, w swojej wczesnej twórczości malował obrazy geometryzujące, budowane z syntetycznych, barwnych płaszczyzn zestawianych harmonijnie na powierzchni płócien. Studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, gdzie w latach 1945-1950 uczył się najpierw pod kierunkiem Jerzego Fedkowicza, potem wybrał pracownię Czesława Rzepińskiego, a także grafikę u Konrada Srzednickiego i Ludwika Gardowskiego. W swojej twórczości niemal całkowicie poświęcił się malarstwu, ale lekcja grafiki pozostała widoczna, zwłaszcza we wczesnych pracach. W 1957 roku dzięki uzyskanemu stypendium artysta po raz pierwszy wyjechał do Paryża, gdzie oglądał kubizujące martwe natury Pablo Picassa i George’a Braque’a oraz dekoracyjne kompozycje Henri Matisse’a. To zetknięcie ze współczesną sztuką francuską stało się dla młodego twórcy przeżyciem niezwykle inspirującym. Joniak namalował w tym czasie cykl pejzaży z plenerów w Sandomierzu i Sanoku. Elementy krajobrazu konstruował za pomocą prostych figur geometrycznych i pozornie płaskiej plamy barwnej, której głębię uzyskiwał kolorem. Źródeł syntetyzmu prac z lat 50. i 60. upatrywać należy zarówno w paryskich doświadczeniach artysty, jak też w sprawnym operowaniu warsztatem grafika, z którego wywodzi skrótowość i lapidarność form. Takie konstrukcyjne i kolorystyczne podejście do budowy obrazu pojawi się w kolejnym cyklu „Znaki na niebie” malowanym na przełomie lat 60. i 70. Artysta sprowadził pejzaż do barwnych, syntetycznych form, umieszczając w partii nieba mocno zgeometryzowane symbole – znaki. Kompozycje z tego cyklu oddziałują aurą tajemniczości, niezwykłym nastrojem, a zarazem zachwytem malarza nad naturą przedstawianych zjawisk. Ten interesujący, a tak mało znany okres działalności artystycznej Juliusza Joniaka jest obecnie odkrywany na nowo.

Juliusz Joniak (1925-2021), "Pejzaż widziany przez drzewa", 1959 rok, źródło: Rodzinna Galeria Autorska Prof. Juliusza Joniaka

Juliusz Joniak (1925-2021), „Pejzaż widziany przez drzewa”, 1959 rok, źródło: Rodzinna Galeria Autorska Prof. Juliusza Joniaka

Juliusz Joniak (1925-2021), "Pejzaż z nietoperzem", 1972 rok, źródło: Rodzinna Galeria Autorska Prof. Juliusza Joniaka

Juliusz Joniak (1925-2021), „Pejzaż z nietoperzem”, 1972 rok, źródło: Rodzinna Galeria Autorska Prof. Juliusza Joniaka

Juliusz Joniak (1925-2021), "Pejzaż z horoskopem", 1973 rok, źródło: Rodzinna Galeria Autorska Prof. Juliusza Joniaka

Juliusz Joniak (1925-2021), „Pejzaż z horoskopem”, 1973 rok, źródło: Rodzinna Galeria Autorska Prof. Juliusza Joniaka

2. Malował niepowtarzalne martwe natury.

Twórczość Juliusza Joniaka wywodzi się bezpośrednio z dziedzictwa malarstwa Cézanne’a, pośrednio zaś z ruchu kapistów i późniejszych kolorystów. I podobnie też jak u kapistów w malarstwie Joniaka dominuje martwa natura, która obok pejzażu stała się głównym tematem płócien artysty. Syntetyczne, lekko geometryzujące martwe natury z wczesnego okresu w dalszych latach uległy stopniowym przemianom. Zanikła wyraźna na początku geometria form, ale wciąż silne pozostało dążenie do ukazania istoty przedmiotu. Prof. Stanisław Rodziński pisał: Sądzę, że Juliusz Joniak ustawia martwą naturę, aby wyzwać ją na pojedynek. W pewnym momencie owoce, przedmioty, kwiaty czy draperia, oglądane w naturze zaczynają na płótnie prowadzić zupełnie autonomiczne życie. Każda z martwych natur Joniaka jest niepowtarzalna w swojej kompozycji, kolorze i klimacie. Pomimo wielokrotnego korzystania z podobnych albo wręcz tych samych rekwizytów artysta za każdym razem tworzył odmienne ich zestawienia. Flaszki z barwionego szkła, białe dzbanki, tkaniny o dekoracyjnych wzorach, owoce na misach, a nawet warzywa, stają się punktem wyjścia do nieustających malarskich poszukiwań. Jak zauważyła prof. Maria Rzepińska …są jeszcze malarze, dla których przedmioty mają swoją egzystencję, a zarazem „różne sposoby istnienia” zależnie od kontekstu, co stanowi niewyczerpalne źródło rozwiązań. Do takich artystów należy Juliusz Joniak, a różnorodność i wynalazczość jego rozstrzygnięć – kompozycyjnych, kolorystycznych, fakturowych, sprawia, że każde płótno staje się całkiem odmiennym zjawiskiem, choć po dłuższym patrzeniu identyfikujemy kilka tych samych, powtarzających się przedmiotów.

Juliusz Joniak (1925-2021), "Martwa natura z granatami", 2008 rok, źródło: Rodzinna Galeria Autorska Prof. Juliusza Joniaka

Juliusz Joniak (1925-2021), „Martwa natura z granatami”, 2008 rok, źródło: Rodzinna Galeria Autorska Prof. Juliusza Joniaka

Juliusz Joniak (1925-2021), "Martwa natura z wachlarzem", 1997 rok, źródło: Rodzinna Galeria Autorska Prof. Juliusza Joniaka

Juliusz Joniak (1925-2021), „Martwa natura z wachlarzem”, 1997 rok, źródło: Rodzinna Galeria Autorska Prof. Juliusza Joniaka

Juliusz Joniak (1925-2021), "Martwa natura z Cézannem", 2019 rok, źródło: Rempex

Juliusz Joniak (1925-2021), „Martwa natura z Cézannem”, 2019 rok, źródło: Rempex

3. Interesował się tematyką sportową.

Pierwszym istotnym sukcesem artystycznym Juliusza Joniaka było wyróżnienie otrzymane w 1952 roku w Konkursie Olimpijskim za obraz „Szermierze” (nagrodzona praca znajduje się w zbiorach Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie). Jak zauważył dr Józef Grabski, temat ten jest pretekstem do ukazania prób rozwiązania problemu ruchu na malowanej płaszczyźnie obrazu. Próby uwiecznienia ruchu znajdują odbicie w wielu dziełach w różnych okresach twórczości artysty. Do tematyki sportowej Joniak powrócił na przełomie lat 60. i 70. W 1969 roku wziął udział w ogólnopolskim konkursie na malarstwo ścienne dla hali Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie i otrzymał III nagrodę. W tym czasie zaczął tworzyć dynamiczne kompozycje budowane kolorem, ukazujące różne dyscypliny sportowe. Był więc „Skok (Koszykówka)”, „Sztafeta”, „Przerwa”, „Bieg przez płotki”, „Parcours”. Eksperymentował w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań malarskich. I tak w kompozycji „Parcours” zastosował technikę zbliżoną do kolażu. W górnej części obrazu, w partii nieba umieścił pomięty papier naklejony na płótno i zamalowany, który doskonale oddawał aurę pochmurnego dnia. Prace o tematyce sportowej zaprezentował na III Biennale Sportu w Barcelonie w 1971 roku i IV Biennale Sportu w Madrycie w 1973 roku. 

Juliusz Joniak (1925-2021), "Bieg przez płotki", 1972 rok, źródło: Rodzinna Galeria Autorska Prof. Juliusza Joniaka

Juliusz Joniak (1925-2021), „Bieg przez płotki”, 1972 rok, źródło: Rodzinna Galeria Autorska Prof. Juliusza Joniaka

Juliusz Joniak (1925-2021), "Skok", 1972 rok, źródło: Rodzinna Galeria Autorska Prof. Juliusza Joniaka

Juliusz Joniak (1925-2021), „Skok”, 1972 rok, źródło: Rodzinna Galeria Autorska Prof. Juliusza Joniaka

Juliusz Joniak (1925-2021), "Szermierze", 1952 rok, źródło: Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie

Juliusz Joniak (1925-2021), „Szermierze”, 1952 rok, źródło: Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie

4. Prowadził malarski dialog z dawnymi mistrzami.

Dla Joniaka inspirująca była nie tylko natura, ale też i sztuka. Podczas podróży po Europie odwiedzał słynne zbiory malarstwa, a wybrane dzieła stały się dla artysty pretekstem do własnych działań twórczych. Począwszy od połowy lat 60., gdy reinterpretował prace Rubensa, Joniak zainicjował dialog z dawnymi mistrzami malarstwa i przedstawiał swoje widzenie obrazów. U schyłku lat 70. w muzeum Prado zafascynował się płótnami Francisco Goi. O obrazie „Portret Karola IV z rodziną” pisał: Bogactwo uzyskanych przez tego hiszpańskiego mistrza efektów malarskich, wielość wątków konstruujących ten obraz, mistrzostwo techniki i niezwykła atmosfera całości, są dla mnie wystarczającym powodem i źródłem wzruszeń do rozwijania własnych koncepcji malarskich. Joniak stworzył kilka interpretacji tego obrazu, w tym jeden wieloelementowy, odpowiadający formatowi oryginalnej kompozycji. W kolejnych latach na własny język malarski przełożył dzieła Delacroix (dwie wersje dyptyku „Kobiety algierskie” z 1987 roku), Rembrandta („Straż nocna” z 1991 roku), Velázqueza (trzy wersje „Martwej natury z infantką” utrzymane w odmiennych koncepcjach kolorystycznych, powstałe w 1993 roku), czyniąc to zawsze z zachowaniem pewnego dystansu i w nieco żartobliwym tonie.

Juliusz Joniak (1925-2021), "Karol IV z rodziną wg Goi", cykl 9 obrazów, 1979 rok, źródło: Rodzinna Galeria Autorska Prof. Juliusza Joniaka

Juliusz Joniak (1925-2021), „Karol IV z rodziną wg Goi”, cykl 9 obrazów, 1979 rok, źródło: Rodzinna Galeria Autorska Prof. Juliusza Joniaka

5. Odkrywał krajobrazy Prowansji.

W 1995 roku, po latach pracy w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, prof. Juliusz Joniak przeszedł na emeryturę i poświęcił cały swój czas malarstwu. W tym samym jeszcze roku uczestniczył w VII Festiwalu Sztuk w Magné we Francji, gdzie otrzymał Grand Prix i został honorowym członkiem paryskiej Académie Européenne des Arts. Przez następne ćwierć wieku wyjeżdżał corocznie na plenery malarskie, głównie do Prowansji. Podróżował wraz z żoną, Teresą Wallis-Joniak, również malarką poznaną na krakowskiej uczelni w latach 50. Spędzone razem lata życia i wspólne doświadczenia artystyczne ukształtowały styl ich prac. W ostatnich dekadach Joniak malował często impastami tworząc zestawienia barwne, które oddawały witalność oglądanego świata. Pola lawendowe ciągnące się po horyzont, drzewa oliwne o ciemnych pniach, zacienione place małych francuskich miasteczek z wibrującymi plamami światła, wąskie uliczki zalane słońcem – we wszystkich tych kompozycjach artysta pozostawał wierny swojej filozofii malarskiej uznającej kolor za podstawowy środek budowy obrazu. Jak sam mówił: Ze środków wyrazu w malarstwie na pierwszym miejscu stawiam kolor, ponieważ uważam, że jest najbardziej kompletnym środkiem ekspresji w obrazie. […] Wrażliwość na kolor jest, w moim przekonaniu, szczególną właściwością, rzadkim talentem, darem natury, który dany jest niewielu i z uwagi na to godny jest zauważenia i rozwijania.

Juliusz Joniak (1925-2021), "Ogród klasztorny w St. Remy", 2020 rok, źródło: Rodzinna Galeria Autorska Prof. Juliusza Joniaka

Juliusz Joniak (1925-2021), „Ogród klasztorny w St. Remy”, 2020 rok, źródło: Rodzinna Galeria Autorska Prof. Juliusza Joniaka

Juliusz Joniak (1925-2021), "St. Remy", 2016 rok, źródło: Rodzinna Galeria Autorska Prof. Juliusza Joniaka

Juliusz Joniak (1925-2021), „St. Remy”, 2016 rok, źródło: Rodzinna Galeria Autorska Prof. Juliusza Joniaka

Juliusz Joniak (1925-2021), "Plac w Arles", 2019 rok, źródło: Rodzinna Galeria Autorska Prof. Juliusza Joniaka

Juliusz Joniak (1925-2021), „Plac w Arles”, 2019 rok, źródło: Rodzinna Galeria Autorska Prof. Juliusza Joniaka

Juliusz Joniak w pracowni, fot. ze zbiorów rodziny artysty

Juliusz Joniak w pracowni, fot. ze zbiorów rodziny artysty

Źródła: 

  • Maria Rzepińska, Malarstwo Juliusza Joniaka, wstęp do katalogu wystawy, Galeria Piano Nobile, Kraków 1991
  • Józef Grabski, Przesączyć kolor światłem a linią podkreślić kształt [w:] Juliusz Joniak, Malarstwo, TPSP Kraków 2017
  • Katarzyna Łomnicka, Juliusz Joniak – Kalejdoskop, katalog wystawy, BWA Olkusz 2023

Autor: Katarzyna Łomnicka

Historyczka sztuki z wieloletnim doświadczeniem na rynku antykwarycznym, autorka wydawnictw monograficznych i katalogów wystaw z zakresu sztuki polskiej XIX i XX w., kuratorka wystaw. W Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego prowadzi zajęcia dotyczące funkcjonowania rynku sztuki. Świadczy usługi eksperckie dla kolekcjonerów.

zobacz inne teksty tego autora >>