W 1886 roku nakładem krakowskiego wydawnictwa Kutrzeby&Murczyńskiego ukazał się album „Klejnoty miasta Krakowa: dwadzieścia cztery widoków w chromolitografiach podług oryginalnych akwarel Juliusza Kossaka i Stanisława Tondosa”, z opisami pióra Władysława Łuszczkiewicza i wstępem Mariana Sokołowskiego. Do pracy przy cyklu widoków miejskich przystąpili wspólnie dwaj wybitni artyści: Juliusz Kossak, niekwestionowany mistrz akwareli i malarz koni oraz Stanisław Tondos, krakowski „dokumentalista”.

Juliusz Kossak (1824-1899) uczył się początkowo rysunku w lwowskiej pracowni Jana Maszkowskiego, korzystał ze wskazówek malarskich Piotra Michałowskiego, a podczas lat spędzonych w Paryżu poznał malarstwo Horacego Verneta, które wywarło wpływ na jego twórczość. Przebywając w Warszawie w latach 60. współpracował jako ilustrator z ówczesnymi czasopismami, był kierownikiem artystycznym „Tygodnika Ilustrowanego”. Rok 1869 spędził w Monachium, gdzie studiował w pracowni batalisty Franza Adama, pozostając w bliskich kontaktach z Józefem Brandtem oraz skupioną wokół niego polską kolonią artystyczną. Po powrocie do kraju osiadł w Krakowie w willi Wygoda, zwanej później Kossakówką. Malował głównie sceny batalistyczne i rodzajowe, a najważniejszym motywem jego kompozycji był koń ukazywany zawsze z dużym znawstwem. Obok malarstwa nadal zajmował się rysunkiem i wykonywał ilustracje, między innymi do „Trylogii” Henryka Sienkiewicza i dzieł Adama Mickiewicza.

Stanisław Tondos (1854-1917) był natomiast przede wszystkim malarzem wedut. W latach 1869-75 studiował w Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem Władysława Łuszczkiewicza i Jana Matejki, naukę kontynuował w Wiedniu i Monachium. Jako uznany rysownik oraz ilustrator pełnił funkcję kierownika artystycznego dwutygodnika literacko-artystycznego „Świat”, który ukazywał się w Krakowie w latach 1888-1895. Przy tworzeniu akwarel z widokami miejskimi współpracował z malarzami z rodu Kossaków, najpierw z Juliuszem, a w dalszych latach także z Wojciechem, z którym w 1917 roku wykonał cykl kompozycji „Wawel przeszłości skarbnica, siedziba Piastów i Jagiellonów”. Obrazy Tondosa były popularyzowane na kartach pocztowych wydawanych przez krakowski Salon Malarzy Polskich. Artysta malował najczęściej weduty miejskie, w tym widoki Krakowa, posługując się przede wszystkim akwarelą. Wiele prac Tondosa ma obecnie charakter dokumentacyjny, przedstawia bowiem nieistniejące już budynki bądź całe zespoły architektoniczne.

 

Portret Juliusza Kossaka autorstwa Leona Wyczółkowskiego, źródło: Muzeum Narodowe w Krakowie

Portret Juliusza Kossaka autorstwa Leona Wyczółkowskiego, źródło: Muzeum Narodowe w Krakowie

Portret Stanisława Tondosa autorstwa Jacka Malczewskiego, źródło: Muzeum Narodowe w Krakowie

Portret Stanisława Tondosa autorstwa Jacka Malczewskiego, źródło: Muzeum Narodowe w Krakowie

W połowie lat 80. Juliusz Kossak i Stanisław Tondos na potrzeby albumu „Klejnoty miasta Krakowa” opracowali cykl akwarel ukazujących najcenniejsze zabytki architektury.  Tondos zasłynął już jako autor wykonywanych z dużą biegłością akwarelowych widoków miasta. Nie radząc sobie zbyt dobrze z przedstawianiem postaci współpracował często z malarzami, którzy wykonywali sztafaż. W tym przypadku nawiązał współpracę z samym Juliuszem Kossakiem. Chcąc zasilić chronicznie szczupłą kasę, Juliusz brał się za wszelkie możliwe prace, a ilustratorstwo należało do takich, które zapewniały szybką zapłatę, poza tym była to zawsze ulubiona przez artystę dziedzina – pisał Kazimierz Olszański. Zgodnie z podziałem ról Tondos malował jedynie architekturę, zaś Kossak ożywiał widoki scenami rodzajowymi, zapełniając ulice i place spacerującymi przechodniami, przekupkami z koszami towarów, przejeżdżającymi zaprzęgami konnymi, tworząc barwną panoramę życia miasta. Artyści wspólnie sygnowali swoje dzieła przy użyciu monogramów JK i ST, przy czym monogram wiązany Stanisława Tondosa umieszczany był pomiędzy monogramem Juliusza Kossaka. Na podstawie akwareli opracowane zostały chromolitografie zamieszczone w albumie. Chromolitografia, czyli litografia barwna, była techniką graficzną stosunkowo młodą, wynalezioną w 1837 roku. Do wykonania wielobarwnej litografii wykorzystywano kilka płyt litograficznych, gdyż każdy kolor na odbitce uzyskiwany był z oddzielnej matrycy. W technice tej wykonywano ilustracje i plakaty; przyczyniła się też do rozpowszechnienia dzieł sztuki, gdyż wysoka jakość odbitek pozwalała w pełni zachować walory oryginału.

"Kościół Mariacki", źródło: Salon Connaisseur

„Kościół Mariacki”, źródło: Salon Connaisseur

"Wejście do kościoła św. Barbary", źródło: Salon Connaisseur

„Wejście do kościoła św. Barbary”, źródło: Salon Connaisseur

Wspólna sygnatura Kossaka i Tondosa, źródło: Salon Connaisseur

Wspólna sygnatura Kossaka i Tondosa, źródło: Salon Connaisseur

Dwadzieścia cztery widoki wykonane wspólnie przez Juliusza Kossaka i Stanisława Tondosa przedstawiały architekturę Krakowa, zarówno tę dawną, zabytkową, jak i powstałą w czasach współczesnych artystom. W ramach cyklu artyści stworzyli następujące prace: Kościół Panny Maryi; Wieża byłego Ratusza miejskiego; Kościół św. Trójcy z klasztorem OO. Dominikanów; Kościół św. Marka Ewangelisty; Reszty dawnych murów miasta; Muzeum Książąt Czartoryskich; Wejście do kościoła św. Barbary; Sukiennice; Dziedziniec Biblioteki Uniwersytetu Jagiellońskiego; Nowe Collegium Uniwersytetu JagiellońskiegoGmach Szkoły Sztuk Pięknych; Rondel i Brama Floriańska; Kościół św. Floriana na Kleparzu; Kościół Bożego Ciała z klasztorem Kanoników Laterańskich na Kazimierzu; Kościół OO. Kapucynów; Kościół Nawiedzenia Najśw. Maryi Panny OO. Karmelitów na Piasku; Kościół śś. Piotra i Pawła; Dawne mieszkanie królewskie na Wawelu; Widok Zamku Królewskiego [i targ na konie]; Widok kościoła katedralnego; Kościół św. Katarzyny i Małgorzaty z klasztorem OO. Augustianów na Kazimierzu; Kościół św. Michała OO. Paulinów na Skałce; Kościół św. Augustyna z klasztorem Norbertanek na ZwierzyńcuWidok ogólny Krakowa zza Wisły. Cztery kompozycje z całego cyklu: Rondel i Brama Floriańska, Kościół śś. Piotra i Pawła, Kościół św. Floriana na Kleparzu oraz Widok Zamku na Wawelu i targ na konie zostały reprodukowane w albumie Kazimierza Olszańskiego „Juliusz Kossak”.

"Kościół św. Floriana na Kleparzu", źródło: Salon Connaisseur

„Kościół św. Floriana na Kleparzu”, źródło: Salon Connaisseur

"Widok Zamku na Wawelu i targ na konie", źródło: Salon Connaisseur

„Widok Zamku na Wawelu i targ na konie”, źródło: Salon Connaisseur

"Panorama Krakowa zza Wisły", źródło: Salon Connaisseur

„Panorama Krakowa zza Wisły”, źródło: Salon Connaisseur

"Rondel Bramy Floriańskiej", źródło: Salon Connaisseur

„Rondel Bramy Floriańskiej”, źródło: Salon Connaisseur

Album „Klejnoty miasta Krakowa” wydano w 1886 roku nakładem cieszącego się dużą renomą krakowskiego wydawnictwa Jana Kutrzeby i Józefa Murczyńskiego. Od 1872 roku Jan Kutrzeba prowadził introligatornię mieszczącą się w Kamienicy Szarej w Rynku Głównym. Dzięki stałym zleceniom z Muzeum Przemysłowo-Technicznego i Biblioteki Instytutu Technicznego na oprawę książek, Kutrzeba mógł rozwijać przedsiębiorstwo zatrudniając zespół introligatorów i inwestując w nowoczesne maszyny. Szybko zyskał uznanie, a z usług jego zakładu korzystały banki, biblioteki, muzea i księgarnie. Władysław Łuszczkiewicz w „Ilustrowanym przewodniku po Krakowie i jego okolicach” z 1875 roku pisał: Warsztat zaopatrzony w maszyny, stemple i pisma najnowszego kroju; oprócz opraw książek wykonywa rozmaite galanteryjne roboty. Już w 1874 roku Jan Kutrzeba wraz z Józefem Murczyńskim założyli przy ulicy Grodzkiej skład materiałów papierniczych i przyborów szkolnych, który w 1877 roku przeniesiony został do kamienicy na rogu Rynku Głównego i ulicy Brackiej. Sklep był znany w całym Krakowie i posiadał bogaty wybór reprodukcji grafik zagranicznych i polskich  mistrzów, litografie zakładów krakowskich Aureliusza Prószyńskiego i Marcina Salba, książki handlowe i religijne, artykuły dewocyjne, a także sztukaterię sufitową, obicia ścienne, tapety francuskie i angielskie, papierowe dekoracje, żaluzje do okien, ceraty na stoły, meble i podłogi, obrazy olejne o treści patriotycznej i z widokami Krakowa,  sztychy, rzeźby artystyczne, ramy i listwy rzeźbione, albumy, fotografie, farby, pędzle i płótna. W latach 80. Kutrzeba i Murczyński sprzedali introligatornię, poświęcając się wyłącznie księgarstwu i działalności wydawniczej. Do najbardziej znanych publikacji, które ukazały się nakładem wydawnictwa należy album „Klejnoty miasta Krakowa”. Druk wykonano w krakowskiej Drukarni Związkowej założonej w 1876 roku i mieszczącej się pierwotnie w kamienicy na rogu Małego Rynku i ulicy Siennej (od 1906 roku przy ulicy Mikołajskiej 13). Komplet chromolitografii posiada w swoich zbiorach Muzeum Krakowa. Na rynku antykwarycznym pojawiają się poszczególne plansze zamieszczone w albumie, które ze względu na walory artystyczne cieszą się niezmiennie dużym zainteresowaniem ze strony nabywców.

 

 

"Klejnoty miasta Krakowa", Kraków 1886 rok

„Klejnoty miasta Krakowa”, Kraków 1886 rok

"Klejnoty miasta Krakowa", strona tytułowa albumu

„Klejnoty miasta Krakowa”, strona tytułowa albumu

Źródła:

  • Klejnoty miasta Krakowa. Dwadzieścia cztery widoków w chromolitografiach podług oryginalnych akwarel Juliusza Kossaka i Stanisława Tondosa. Z tekstem historycznym prof. Wład. Łuszczkiewicza Dyrektora Muzeum Narodowego oraz z przedmową dr Maryana Sokołowskiego Profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, Nakład i własność Kutrzeby&Marczyńskiego, Kraków 1886-1887
  • Przewodnik po Krakowie, pod red. Józefa Rostafińskiego, Kraków 1891
  • Kazimierz Olszański, Juliusz Kossak, Ossolineum 1988
  • Piotr Biliński, Środowisko rodzinne i naukowe Stanisława Kutrzeby, Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2010

Autor: Katarzyna Łomnicka

Historyczka sztuki z wieloletnim doświadczeniem na rynku antykwarycznym, autorka wydawnictw monograficznych i katalogów wystaw z zakresu sztuki polskiej XIX i XX w., kuratorka wystaw. W Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego prowadzi zajęcia dotyczące funkcjonowania rynku sztuki. Świadczy usługi eksperckie dla kolekcjonerów.

zobacz inne teksty tego autora >>