W 1895 roku przybyły ze Lwowa Jan Apolinary Michalik otwiera w Krakowie przy ulicy Floriańskiej 45 Cukiernię, zwaną początkowo Lwowską. Nie przypuszcza nawet, że miejsce to stanie się z czasem legendą Młodej Polski. Bliskość Akademii Sztuk Pięknych i nowo wybudowanego Teatru Miejskiego sprawia, że lokal Michalika staje się miejscem spotkań artystów, literatów, dziennikarzy i całej krakowskiej cyganerii. Reorganizacja Szkoły Sztuk Pięknych sprowadza wraz z młodymi profesorami, a starymi „paryżanami”, powietrze Francji. Mroczne pracownie, gdzie walały się bezużyteczne już po śmierci Matejki szyszaki, miecze i kolczugi, zmieniają się pod wpływem nowych prądów impresjonizmu w królestwo słońca, światła, koloru, pejzażu. Nowy dyrektor teatru, Tadeusz Pawlikowski, szeroko otwiera scenę krakowską dla młodych, a zarazem otwiera ją dla najgłośniejszych nazwisk zagranicy; co tydzień dostarcza nowego wstrząsu i nowego tematu do nie kończących się dyskusji. […] Młody teatr, młode malarstwo, młoda literatura i cała masa łazików, grzejących się zawsze przy ogniu obozowisk artystycznych, wszystko to stworzyło jedną wielką gromadę. I ta sama gromada, która gdzieś w wielkiej stolicy gnieździłaby się na uboczu, nie wpływając na bieg życia, tu, w małym i cichym Krakowie, wystarczyła, aby przeobrazić charakter miasta, aby je wypełnić sobą. Co najmniej zaś wypełniła kawiarnie, pisał Tadeusz Boy-Żeleński.

Alfons Karpiński (1875-1961), "Malarze w Jamie Michalikowej", około 1905 roku, źródło: Muzeum Narodowe we Wrocławiu

Alfons Karpiński (1875-1961), „Malarze w Jamie Michalikowej”, około 1905 roku, źródło: Muzeum Narodowe we Wrocławiu

Życie towarzyskie i artystyczne Krakowa przełomu wieków XIX i XX rozwijało się intensywnie, koncentrując się zarówno w salonach, jak i przy stolikach modnych kawiarni. W Cukierni Lwowskiej Michalika gromadziła się co wieczór „malarnia”, młodzi artyści z pobliskiej Akademii. To tam w gorących dyskusjach zrodził się pomysł opracowania karykatur aktorek i aktorów grających w sztukach teatralnych wystawianych na deskach Teatru Miejskiego w Krakowie (od 1909 roku noszącego imię Juliusza Słowackiego). Nad realizacją projektu czuwał Stanisław Szreniawa-Rzecki, malarz, grafik, rzeźbiarz i scenograf, studiujący wówczas w krakowskiej Akademii. „Tekę Melpomeny” wydano w 1904 roku w Zakładach Litograficznych Pruszyńskiego. W skład „Teki” weszło 38 autolitografii opracowanych przez wybitnych artystów okresu Młodej Polski. Najwięcej grafik wykonał Karol Frycz, w tym tak znane prace, jak „Król w podziemiach” ze sztuki Jerzego Żuławskiego „Eros i Psyche” czy Helena Sulima jako Rachel w sztuce Wyspiańskiego „Wesele”. Ponadto w „Tece” znalazły się litografie Witolda Wojtkiewicza, Stanisława Kuczborskiego, Stanisława Szreniawy-Rzeckiego, Antoniego Procajłowicza, Kazimierza Sichulskiego i Włodzimierza Bystrzyckiego. W krzywym zwierciadle karykatury i żartu, w biegłym rysunku i w płasko rozlanych plamach barwnych i czerni, czasem na rozgwieżdżonym prószeniem farb tle – obserwujemy głowy i postacie aktorek, aktorów oraz sceny zbiorowe, łącznie z zaklętym tańcem przez Chochoła.

Stanisław Kuczborski (1881-1911), "Taniec wokół chochoła ze sztuki  Wyspiańskiego Wesele", źródło: Muzeum Narodowe w Krakowie

Stanisław Kuczborski (1881-1911), „Taniec wokół chochoła ze sztuki Wyspiańskiego Wesele”, źródło: Muzeum Narodowe w Krakowie

"Teka Melpomeny", 1904 rok

„Teka Melpomeny”, 1904 rok

Teatr Miejski w Krakowie, karta pocztowa, około 1903 roku, źródło: Archiwum Teatru im. J. Słowackiego

Teatr Miejski w Krakowie, karta pocztowa, około 1903 roku, źródło: Archiwum Teatru im. J. Słowackiego

Teka Melpomeny” od początku cieszyła się dużym zainteresowaniem, które w zasadzie do dzisiaj nie osłabło. W 1905 roku „Teka” pokazana została w warszawskim Salonie Krywulta, znajdując nabywców zarówno wśród kolekcjonerów sztuki, jak i znawców teatru. Litografie zdobiły również wnętrze Cukierni Lwowskiej Jana Michalika w Krakowie, gdzie narodziła się idea ich powstania. Pierwotne urządzenie wystroju cukierni, wykonane według projektu malarza Henryka Szczyglińskiego z 1906 roku, nie zachowało się. Kilka lat później w związku z rosnącą popularnością miejsca i działalnością kabaretu „Zielony Balonik” lokal został powiększony o jedną salę. Właściciel cukierni zwrócił się wówczas do młodopolskich artystów z propozycją przebudowy i aranżacji sal. W 1910 roku projekt architektoniczny nowej sali przygotował Franciszek Mączyński, a wystrój wnętrza opracował Karol Frycz. Podczas wieczornych występów kabaretu „Zielony Balonik” w Jamie Michalika śpiewano satyryczne teksty autorstwa Tadeusza Boya-Żeleńskiego:

W końcu Michalik na serio

Zaczął brać swoją galerią,

Uderzyło mu do głowy,

Że taki sklep ma morowy.

    Hej, panie Mączyński, panie Frycz,

    Bierzcie, co chcecie, nie szczędźcie nic,

    Urządźcie pięknie mi sale

    Niech się przed światem pochwalę.

Chwycili pędzle, ołówki,

Poszli po rozum do główki,

I mówią: cztery tysiączki

Bulić tu z rączki do rączki.

    Oj Mi-, oj Mi-, oj Mi- chalik

    Powiedz mi, chłopie, czyś ty się wścik?

    Strasznie zmieniły się czasy,

    Płać złotem za te figlasy.

 

Stanisław Szreniawa-Rzecki (1888-1972), "Helena Sulima jako Jessyka w Kupcu weneckim Szekspira", źródło: Salon Dzieł Sztuki Connaisseur

Stanisław Szreniawa-Rzecki (1888-1972), „Helena Sulima jako Jessyka w Kupcu weneckim Szekspira”, źródło: Salon Dzieł Sztuki Connaisseur

Karol Frycz (1877-1963), "Helena Sulima jako Rachel w sztuce Wyspiańskiego Wesele", źródło: Krakowski Dom Aukcyjny

Karol Frycz (1877-1963), „Helena Sulima jako Rachel w sztuce Wyspiańskiego Wesele”, źródło: Krakowski Dom Aukcyjny

Wnętrze Jamy Michalika, z prawej strony widoczna na ścianie litografia Karola Frycza, fotografia archiwalna

Wnętrze Jamy Michalika, z prawej strony widoczna na ścianie litografia Karola Frycza, fotografia archiwalna

Kompleksowy wystrój sal Jamy Michalika opracował Karol Frycz, który wykonał projekty zarówno mebli, jak też witraży, lamp i kominka. Frycz zasłynął jako artysta działający w wielu dziedzinach sztuki, był znany jako malarz, rysownik, grafik, projektant wnętrz, scenograf, a także reżyser teatralny. Początkowo studiował architekturę na Politechnice w Monachium. W latach 1898-1902 kształcił się w Krakowie, gdzie studiował malarstwo w Akademii Sztuk Pięknych i historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Naukę kontynuował w Kunstgewerbeschule w Wiedniu, następnie w Londynie i w Académie Julian w Paryżu. Dzięki studiom zagranicznym zapoznał się z aktualnymi nurtami artystycznymi i z różnymi odmianami secesji. Po studiach powrócił do Krakowa, gdzie wykorzystując zdobytą wiedzę i doświadczenie projektował między innymi wyposażenie wnętrz kawiarnianych. W 1913 roku przeniósł się do Warszawy i podjął pracę naczelnego scenografa Teatru Polskiego. W latach 1919-1920 przebywał w Japonii jako radca kulturalny poselstwa polskiego w Tokio. W 1924 roku ponownie zamieszkał w Krakowie, był profesorem krakowskiej Akademii oraz scenografem w Teatrze im. Juliusza Słowackiego. Należał do Towarzystwa Polska Sztuka Stosowana oraz Towarzystwa Artystów Polskich Sztuka. Był współtwórcą kabaretu „Zielony Balonik” działającego w Jamie Michalika, której wystrój również zaprojektował, oraz autorem litografii, w tym wielu litografii barwnych wchodzących w skład „Teki Melpomeny”.

Karol Frycz (1877-1963), "Eros i Psyche. Rinascimento", Teka Melpomeny, 1904 rok, źródło: Rynek Sztuki

Karol Frycz (1877-1963), „Eros i Psyche. Rinascimento”, Teka Melpomeny, 1904 rok, źródło: Rynek Sztuki

Karol Frycz (1877-1963), "Król w podziemiach ze sztuki Żuławskiego Eros i Psyche", Teka Melpomeny, 1904 rok, źródło: Galeria Nautilus

Karol Frycz (1877-1963), „Król w podziemiach ze sztuki Żuławskiego Eros i Psyche”, Teka Melpomeny, 1904 rok, źródło: Galeria Nautilus

Twórcy biorący udział w opracowaniu „Teki Melpomeny” wywodzili się z krakowskiego środowiska artystycznego, studiowali razem w Akademii Sztuk Pięknych. Obok malarstwa i grafiki zajmowali się także tworzeniem popularnych w tym czasie karykatur. Na przełomie XIX i XX stulecia nastąpił szybki rozwój rynku prasy o charakterze satyrycznym. W Krakowie w latach 1902-1905 ukazywał się dwutygodnik „Liberum Veto” wzorowany na niemieckim piśmie satyrycznym „Simplicissimus”. „Liberum Veto” wyróżniało się starannie opracowaną szatą graficzną, nowoczesnymi formami karykatury, satyry politycznej i parodii literackiej. Było pod tym względem prekursorskie wobec działań kabaretu „Zielony Balonik”. Styl karykatur zamieszczanych na łamach pisma bliski był powstającym w 1904 roku przedstawieniom postaci na planszach „Teki Melpomeny”. Nie trudno tu zresztą o analogie, skoro twórcami karykatur dla „Liberum Veto” i litografii tworzących „Tekę Melpomeny” byli w większości ci sami artyści: Karol Frycz, Kazimierz Sichulski, Witold Wojtkiewicz,  Antoni Procajłowicz, Stanisław Rzecki. Życie teatralne Krakowa znajdowało się wówczas w pełnym rozkwicie, nie dziwi więc zainteresowanie, jakie wzbudziły prace zawarte w „Tece”. Ujęcia karykaturalne, a zwłaszcza ich trafność były szeroko komentowane, tym bardziej, że dotyczyły powszechnie znanych aktorek i aktorów. W przypadku pracy Kazimierza Sichulskiego doszło nawet do sytuacji, że urażeni aktorzy wycofali i zniszczyli znaczną część odbitek.

          Dzisiaj kompletna „Teka Melpomeny” pojawia się w sprzedaży niezwykle rzadko, natomiast pojedyncze grafiki nadal bywają dostępne na rynku antykwarycznym.

Witold Wojtkiewicz (1879-1909), "Jadwiga Mrozowska jako Psyche w sztuce Żuławskiego Eros i Psyche", źródło: Desa Kraków

Witold Wojtkiewicz (1879-1909), „Jadwiga Mrozowska jako Psyche w sztuce Żuławskiego Eros i Psyche”, źródło: Desa Kraków

Kazimierz Sichulski (1879-1942), "Józef Sosnowski i Władysława Ordonówna w Bolesławie Śmiałym", źródło: Desa Unicum

Kazimierz Sichulski (1879-1942), „Józef Sosnowski i Władysława Ordonówna w Bolesławie Śmiałym”, źródło: Desa Unicum

Wnętrze Jamy Michalika, na ścianie z prawej strony widoczna litografia Witolda Wojtkiewicza, fotografia archiwalna

Wnętrze Jamy Michalika, na ścianie z prawej strony widoczna litografia Witolda Wojtkiewicza, fotografia archiwalna

Źródła:

  • Tadeusz (Boy) Żeleński, Reflektorem w mrok, Warszawa 1985
  • Maria Grońska, Grafika w książce, tece i albumie, Wydawnictwo Ossolineum 1994
  • Krzysztof Jakubowski, Kawa i ciastko o każdej porze. Historia krakowskich kawiarni i cukierni, Wydawnictwo Agora 2012
  • Katarzyna Łomnicka, Zofia Weiss, Józef Sperling-kreator i przedsiębiorca, Kraków 2020

Autor: Katarzyna Łomnicka

Historyczka sztuki z wieloletnim doświadczeniem na rynku antykwarycznym, autorka wydawnictw monograficznych i katalogów wystaw z zakresu sztuki polskiej XIX i XX w., kuratorka wystaw. W Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego prowadzi zajęcia dotyczące funkcjonowania rynku sztuki. Świadczy usługi eksperckie dla kolekcjonerów.

zobacz inne teksty tego autora >>