Jan Grubiński (1874-1945) „Pejzaż zimowy”, źródło: Dorotheum

Jan Grubiński (1874-1945)
„Pejzaż zimowy”
olej na płótnie, 70,5 x 103 cm
Dorotheum, Austria, 23 kwietnia 2020, cena wywoławcza: 1.930 EUR

Sporych rozmiarów praca autorstwa Jana Grubińskiego – pejzażysty, który w szczególności upodobał sobie motyw zimowych widoków o zachodzie słońca. Nam śnieg na powyższym obrazie (zwłaszcza w miejscach w których oblepia pnie drzew) kojarzy się nieco z pianą z kąpieli – mimo tego jest to porządnie namalowany, przedwojenny pejzaż.

Wiktor Korecki (1890-1980) „Brzozy nad strumieniem”, źródło: Hargesheimer Kunstauktionen

Wiktor Korecki (1890-1980)
„Brzozy nad strumieniem”
olej na tekturze, 49,5 x 69,6 cm
Hargesheimer Kunstauktionen, Niemcy, 25 kwietnia 2020, cena wywoławcza: 600 EUR

Klasyczna, bardzo typowa kompozycja pejzażowa Wiktora Koreckiego – równinny, mazowiecki pejzaż ze strumieniem, rozkwitającymi kaczeńcami i kilkoma brzozami na brzegu. Atutem jest niewątpliwie cena poniżej poziomu cen z polskiego rynku.

J. Pawlikiewicz (czynny ok. 1894-1930) „Modlitwa przed meczetem w Konstantynopolu”,  źródło: Yair Art Gallery
Akwarela autorstwa Anny Rychter-May, źródło: Salon Dzieł Sztuki Connaisseur

J. Pawlikiewicz (czynny ok. 1894-1930)
„Modlitwa przed meczetem w Konstantynopolu”
akwarela na papierze, 21 x 24 cm
Yair Art Gallery, Izrael, 27 kwietnia 2020, cena wywoławcza: 90 USD

Bardzo ciekawa praca, o jeszcze ciekawszym pochodzeniu – w pierwszej kolejności intrygująca jest postać samego autora, o którym bardzo niewiele wiadomo poza faktem, że tworzył w pierwszych 2-3 dekadach XX wieku, a jego twórczość skupiała się głównie na motywach orientalnych z Konstantynopola. Musiał być to wykształcony artysta, gdyż sposób w jaki operował bardzo trudną techniką akwareli wyklucza raczej możliwość by był to amator czy samouk. Dość zabawny jest fakt, że część domów aukcyjnych w południowej Europie w których pojawiają się od czasu do czasu jego prace źle odczytuje jego nazwisko przypisując prace Józefowi Pankiewiczowi! Ostatnim ciekawostką jest opis proweniencyjny – praca należała do bardzo utalentowanej malarki Anny Rychter May, która zapewne znała samego Pawlikiewicza osobiście – jako dodatek publikujemy obok zdjęcie akwareli jej autorstwa z naszego archiwum (namalowanej w Jerozolimie). Zakup pracy Pawlikiewicza jak najbardziej polecamy!

Paweł Steller (1895-1974) „Zacisze w Tresnej”, źródło: Yair Art Gallery

Paweł Steller (1895-1974)
„Zacisze w Tresnej”
drzeworyt na papierze, 28 x 21 cm.
Yair Art Gallery, Izrael, 27 kwietnia 2020, cena wywoławcza: 90 USD

Nie jest to dzieło rangi muzealnej, raczej ciekawy drobiazg – autentyczna grafika, znakomitego, śląskiego drzeworytnika – Pawła Stellera. Na uwagę zasługuje fakt, że żaden inny egzemplarz tej grafiki nie był do tej pory prezentowany na polskim rynku aukcyjnym.

Alexander Archipenko (1887-1964) „Akt”, źródło: Allure Antique Auction Company

Alexander Archipenko (1887-1964)
„Akt”
brąz, wysokość 28 cm
Allure Antique Auction Company, USA, cena wywoławcza: 1.400 USD

Rzeźba mająca być pracą Alexandra Archipenki – najsłynniejszego XX-wiecznego rzeźbiarza pochodzącego z Ukrainy, a w rzeczywistości będąca współczesnym naśladownictwem (o czym świadczy m.in. widoczna na zdjęciach bardzo słaba jakość odlewu). Tak samo jak w przypadku prac innych znanych twórców radzimy zwracać na proweniencję, w tym przypadku całkowicie nieobecną.

Przedstawione opinie prezentują subiektywne zdanie autorów – przygotowane są zgodnie z ich najlepszą wiedzą i możliwością oceny wykonanej jedynie na podstawie zdjęć. Prosimy pamiętać, że finalna, prawna odpowiedzialność za autentyczność i zgodność dzieł ze stanem faktycznym odpowiada sprzedawca.

Jeśli byliby Państwo zainteresowani spersonalizowanymi rekomendacjami lub wstępną oceną autentyczności obrazów lub dzieł sztuki – możemy przygotować taką opinię w ramach płatnej, dedykowanej usługi. Zapraszamy do kontaktu!