Jerzy Kossak (1886-1955) "Odwrót Napoleona spod Moskwy", źródło: Auktionshaus im Kinsky

Jerzy Kossak (1886-1955)
„Odwrót Napoleona spod Moskwy”
olej na tekturze, 23,8 x 32 cm
Auktionshaus im Kinsky, Wiedeń – Austria, 20 czerwca 2023, estymacja: 4.000 – 8.000 EUR

Dom aukcyjny Im Kinsky ma w ostatnich latach wybitne szczęście do ciekawych prac familii Kossaków – być może jest to efekt wyprzedaży jednej i tej samej kolekcji, a być może są to wtórne efekty wysokich cen sprzedaży prac Kossaków wystawianych przez ten dom aukcyjny. Aktualnie w katalogu aukcyjnym odnaleźć możemy wczesną (namalowaną w 1924 roku) kompozycję ukazującą jeden z epizodów odwrotu Wielkiej Armii spod Moskwy. Jest to ujęcie unikatowe – nie powtarzane przez Jerzego Kossaka w późniejszych latach twórczości. Pomimo wysokiej estymacji – polecamy!

Bolesław Starzyński (1834 - 1917) "Myśliwy z chartami", źródło: Million & Associes

Bolesław Starzyński (1834 – 1917)
„Myśliwy z chartami”
brąz patynowany, wysokość 29,5 cm
Million & Associes, Paryż – Francja, 9 czerwca 2023, estymacja: 3.000 – 5.000 EUR

Przykład ciekawej, klasycznej rzeźby pochodzącej najpewniej z końca XIX wieku – autorstwa bardzo mało znanego, polskiego szlachcica, który wyemigrował do Francji, czyli Bolesława Starzyńskiego. Był to ciekawy i nietuzinkowy artysta, o dość klasycznych zainteresowaniach jak na Francję przełomu XIX i XX wieku – prowadził badania naukowe nad uzbrojeniem rycerstwa polskiego, herbami, genealogią i łowiectwem, stworzył katalog dawnego polskiego uzbrojenia i herbarz. Nieco tragikomiczny jest fakt, że ze względu na temat i formę wykonania – paryski dom aukcyjny umieścił tę pracę w katalogu aukcji sztuki rosyjskiej (które to aukcje z powrotem zaczynają się odbywać). Polecamy!

Zofia Stryjeńska (1891-1976) "Scena z wędrowcem przy studni", źródło: Hotel Drouot

Zofia Stryjeńska (1891-1976)
„Scena z wędrowcem przy studni”
gwasz na papierze, 55 x 74 cm
Hotel Drouot, Paryż – Francja, 28 maja 2023, cena sprzedaży: 29.500 EUR (plus opłaty aukcyjne)

Wynik będący dobrym przykładem na kolosalne wciąż zainteresowanie twórczością Zofii Stryjeńskiej – praca za którą nabywca zapłaci po uwzględnieniu opłat aukcyjnych ponad 160 tys. zł pochodzi bez wątpienia z powojennego okresu twórczości. Jest jednak niezwykle efektowna, wyrazista i ma wszystkie cechy kompozycji artystki z dojrzałego okresu twórczości. Nie przypuszczamy by pracę zakupił ktoś chcący zarobić na jej imporcie do Polski – przypuszczamy, że nabywcą jest już docelowy kolekcjoner, któremu gratulujemy udanego zakupu.

Cyprian Łabęcki - Warszawa, Srebrne jajko myśliwskie, źródło: Auktionshaus Antikvity Praha

Cyprian Łabęcki – Warszawa, 1873 rok
Srebrne jajo myśliwskie
srebro pr. 84, wysokość: 13,3 cm, waga: 373,49 g
Auktionshaus Antikvity Praha, Praga – Czechy, 3 czerwca 2023, cena wywoławcza: 2.000 EUR

Radosna twórczość jakiegoś współczesnego złotnika okraszona nieudolnie wkomponowanymi puncami mającymi potwierdzać powstanie tegoż obiektu w Warszawie 1873 roku. Generalnie przy porównaniu z podobnymi srebrami z okresu carskiej Rosji – w formie i wykonaniu nie zgadza się nic (nawiązanie do carskich jaj Faberge ma natychmiastowo podnosić prestiż i ekskluzywność), a wykonanie jest pod kątem kunsztu na tragicznym poziomie (np. precyzja odlewanych aplikacji ze srebra). Tego typu obiekty można bez trudu spotkać na lokalnych giełdach staroci w Polsce – zazwyczaj cena jest również znacznie niższa. Nie polecamy!

Zofia Stryjeńska (1891-1976) "Taniec góralski", źródło: Neal Auction Company

Zofia Stryjeńska (1891-1976)
„Taniec góralski”
gwasz na papierze, 34,9 x 42,2 cm
Neal Auction Company, Nowy Orlean – Stany Zjednoczone, 15 czerwca 2023, estymacja: 4.000 – 6.000 EUR

Duże zainteresowanie twórczością Zofii Stryjeńskiej na rynku sztuki przekłada się oczywiście również na zwiększoną podaż falsyfikatów jej prac (o czym piszemy na naszych łamach od wielu tygodni). W tym przypadku przykład bardzo ciekawy – w naszej ocenie jest to naśladownictwo jej twórczości, do którego wykonania ktoś posłużył się postaciami górala i góralki ze znanej teki graficznej „Polish Peasants Costumes” z 1939 roku. Sposób malowania wielu detali (m.in. twarzy) oraz przekrzywiona perspektywa widoczna najlepiej po prawej stronie kompozycji (beczka oraz wiolonczela) wyklucza naszym zdaniem autorstwo Zofii Stryjeńskiej.

Mela Muter (1876-1967) "Akt", źródło: Art Torg S.r.o

Mela Muter (1876-1967)
„Akt”
olej na płótnie, 33 x 55 cm
Art Torg S.r.o, Praga – Czechy, 9 czerwca 2023, estymacja: 10.000 – 15.000 EUR

W naszej subiektywnej ocenie powyższa praca jest wtórnym przetworzeniem kompozycji z początku lat dwudziestych – sprzedanej na jednej z warszawskich aukcji w 2020 roku (dla porównania jej zdjęcie zamieszczamy poniżej). Nie wierzymy w cudowne rozmnożenie się prac z tak rzadkiego okresu w twórczości artystki (zwłaszcza, że powyższa praca nie ma absolutnie żadnej proweniencji), nie polecamy!

Przedstawione opinie prezentują subiektywne zdanie autorów – przygotowane są zgodnie z ich najlepszą wiedzą i możliwością oceny wykonanej jedynie na podstawie zdjęć. Prosimy pamiętać, że finalna, prawna odpowiedzialność za autentyczność i zgodność dzieł ze stanem faktycznym odpowiada sprzedawca.

Jeśli byliby Państwo zainteresowani spersonalizowanymi rekomendacjami lub wstępną oceną autentyczności obrazów lub dzieł sztuki – możemy przygotować taką opinię w ramach płatnej, dedykowanej usługi. Zapraszamy do kontaktu!