Rajmund Kanelba (1897-1960) „Paryż - Place de la Concorde” , źródło: Millon et Associés

Rajmund Kanelba (1897-1960)
„Paryż – Place de la Concorde”
olej na płótnie, 51 x 61 cm
Millon et Associés, Paryż, 10 listopada 2020, estymacja: 4.000 – 6.000 EUR

W naszym odczuciu – interesująca kolekcjonersko i niesztampowa praca Kanelby ukazująca paryski Place de la Concorde z przechodniami, samochodami i niezwykle charakterystycznym obeliskiem z Luksoru usytuowanym po środku placu. Całość tworzy przyjemną dla oka kompozycję międzywojennego pejzażu miejskiego. Polecamy!

Władysław Ślewiński (1856-1918) „Bukiet w glinianym dzbanku”, źródło: Sotheby's

Władysław Ślewiński (1856-1918)
„Bukiet w glinianym dzbanku”
olej na płótnie, 58 x 41 cm
Sotheby’s, Londyn, 5 listopada 2020, estymacja: 30.000 – 40.000 GBP

Dość duża i efektowna praca autorstwa Władysława Ślewińskiego z pewnością zasługująca na kolekcjonerską uwagę – niewiele wiemy na temat proweniencji tegoż obrazu, ale na podstawie zdjęć wzbudza on nasze pełne zaufanie. Estymacja ustalona została na realistycznym poziomie, z polskiego punktu widzenia można pokusić się o stwierdzenie, że dolna granica estymacji to okazja cenowa. Polecamy!

Mojżesz Kisling (1891-1953) „Bratki”, źródło: Bonhams

Mojżesz Kisling (1891-1953)
„Bratki”
olej na płótnie, 41 x 33 cm
Bonhams, Nowy Jork, 17 listopada 2020, estymacja: 40.000 – 60.000 USD

Kolejna w dzisiejszym zestawieniu kompozycja kwiatowa – autorstwa Mojżesza Kislinga, do którego twórczości mamy niewątpliwą słabość. Praca pochodzi z późnego okresu twórczości, ale niewątpliwie jest bardzo udana i efektowna. Polecamy!

Jerzy Kossak (1886-1955) „Epizod z odwrotu Wielkiej Armii spod Moskwy”, źródło: Donny Malone Auctions

Jerzy Kossak (1886-1955)
„Epizod z odwrotu Wielkiej Armii spod Moskwy”
olej na tekturze, 30 x 40 cm
Donny Malone Auctions, Saugerties – USA, estymacja: 10 – 1.000 USD

Zdecydowanie nie jest to praca autorstwa Jerzego Kossaka – jej autorowi nie udało się namalować poprawnie większości istotnych elementów i zabieg skrywania znacznej części kompozycji w zadymce śnieżnej tego nie uratował. Fantazyjną ciekawostką jaką znaleźliśmy w opisie katalogowym tej pracy na temat Jerzego Kossaka jest to, że według autora notki o artyście – Jerzy Kossak żył i tworzył w Wielkiej Brytanii oraz w Polsce.

J. Konarski (XIX / XX wiek) „Sanna”, źródło: Siebers Auktionen

J. Konarski (XIX / XX wiek)
„Sanna”
olej na tekturze, 12 x 35 cm
Siebers Auktionen, Stuttgart – Niemcy, 4 listopada 2020, cena wywoławcza: 700 EUR

Przykład nagminnego procederu stosowanego od 20-30 lat z upodobaniem przez mniejsze, niemieckie domy aukcyjne (i nie tylko) – przypisywanie prac sygnowanych J. Konarski – Alfredowi Wierusz Kowalskiemu (co powinno być uznawane za ciężką zbrodnię na sztuce!). Hipoteza ta ma opierać się na założeniu, że Wierusz Kowalski miałby używać pseudonimu pod koniec swojej twórczości lub też malując słabsze prace – bez trudu można stwierdzić, że jest to całkowicie błędne wnioskowanie, gdyż maniera malarska między dziełami Wierusza a tymi sygnowanymi „J. Konarski” jest bardzo odmienna, a precyzja i kunszt są całkowicie z innych planet. Za głównego winowajcę można tu wskazać Hansa-Petera Buehlera, w którego opracowaniu „Polska szkoła monachijska, Józef Brandt, Alfred Wierusz-Kowalski i inni”, wydanego w Polsce przez Amber – Warszawa w 1998 roku można znaleźć tę błędną hipotezę. Malarza J. Konarskiego należy uznawać jedynie za znacznie mniej utalentowanego naśladowcę twórczości Wierusza Kowalskiego i prace przez niego sygnowane należy kupować w granicach kilkuset euro.

Przedstawione opinie prezentują subiektywne zdanie autorów – przygotowane są zgodnie z ich najlepszą wiedzą i możliwością oceny wykonanej jedynie na podstawie zdjęć. Prosimy pamiętać, że finalna, prawna odpowiedzialność za autentyczność i zgodność dzieł ze stanem faktycznym odpowiada sprzedawca.

Jeśli byliby Państwo zainteresowani spersonalizowanymi rekomendacjami lub wstępną oceną autentyczności obrazów lub dzieł sztuki – możemy przygotować taką opinię w ramach płatnej, dedykowanej usługi. Zapraszamy do kontaktu!