Julian Fałat (1853-1929) „Mały harmonista", źródło: Yves Siebers Auktionen

Julian Fałat (1853-1929)
„Mały harmonista”
akwarela na papierze, 54 x 48 cm
Yves Siebers Auktionen, Stuttgart – Niemcy, 24 marca 2021, cena wywoławcza: 5.000 EUR.

Kolejna absolutnie wybitna pozycja z katalogu marcowej aukcji Siebers Auktionen – namalowana w 1883 roku akwarela, która w każdym calu udowadnia mistrzostwo Juliana Fałata w tej technice malarskiej. Znakomity poziom detali, mistrzowskie światłocienie i ogólne wrażenie kompletnej i dopracowanej kompozycji powodują, że gorąco polecamy zakup tej pracy nawet bardzo znacznie powyżej ceny wywoławczej.

Praca ta (jak spora część pozostałych prac z tej samej kolekcji które namalowane zostały na tekturze i papierze) posiada stempel własnościowy dający dalsze informacje na temat proweniencji, o których nie wspomina dom aukcyjny. Wszystkie polskie prace z tej aukcji pochodzą z kolekcji rodziny o nazwisku Kunert, prowadzącej w dwudziestoleciu międzywojennym (i zapewne przez część okupacji) salon dzieł sztuki w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 87. 

Aleksander Gierymski (1850-1901) „Prato della Valle", źródło: Yves Siebers Auktionen

Aleksander Gierymski (1850-1901)
„Prato della Valle w Padwie”
gwasz, akwarela na papierze naklejonym na tekturę, 36,8 x 23,5 cm
Yves Siebers Auktionen, Stuttgart – Niemcy, 24 marca 2021, cena wywoławcza: 7.000 EUR.

Przyjemność posiadania w zbiorach tej klasy pracy Aleksandra Gierymskiego to przywilej, którym mogą się pochwalić tylko niektóre polskie placówki muzealne. Jak piszą autorki katalogu wystawy monograficznej Aleksandra Gierymskiego, która odbyła się w Muzeum Narodowym w Warszawie w 2014 roku: „Prato della Valle, jeden z najlepszych rysunków ilustracyjnych Gierymskiego, został zakupiony przez Artura Gruszeckiego dla „Wędrowca” i zreprodukowany w cynkotypii w numerze tygodnika, w którym redakcja, informując o zmianie właściciela pisma, żegnała się z czytelnikami”.

Pojawienie się tej pracy na rynku aukcyjnym to kolejne dużej rangi wydarzenie – praca miała do tej pory kilkudziesięcioletnią, czarną plamę w proweniencji. Wiadome jest, że była wysłana przez autora w 1886 roku do redakcji „Wędrowca”, później znajdowała się od 1902 roku w zbiorach J. Kuśmierskiego. W 1928 roku była notowana w zbiorach lekarza-położnika Ludwika Bryndza-Nackiego w Warszawie. Przed wybuchem wojny w 1938 roku była odnotowana jako należąca do kolekcji Jakuba Brat-Kona w Łodzi.

Gorąco polecamy zakup – cena wywoławcza jest w naszej ocenie spektakularnie niska! 

Alfred Wierusz Kowalski (1849-1915) „Konny patrol (Powstaniec)”, źródło: Yves Siebers Auktionen

Alfred Wierusz Kowalski (1849-1915)
„Konny patrol (Powstaniec)”
olej na desce, 16,5 x 12,5 cm
Yves Siebers Auktionen, Stuttgart – Niemcy, 24 marca 2021, cena wywoławcza: 2.500 EUR.

W kontekście cen osiąganych ostatnio przez prace Alfreda Wierusza Kowalskiego na krajowych i zachodnich aukcjach – jest to z pewnością pozycja, która przyciągnie uwagę bardzo wielu kolekcjonerów. Ukazana na obrazie postać to raczej na pewno powstaniec styczniowy – jego wizerunek odnaleźliśmy również na akwareli z 1878 roku o tytule „Konny patrol” która wchodziła swego czasu w skład kolekcji Fundacji PBG z Wysogotowa pod Poznaniem (praca ta jest reprodukowana w monografii Alfreda Wierusza Kowalskiego autorstwa Elizy Ptaszyńskiej, wydanej przez wydawnictwo Bosz). Gorąco polecamy!

 

Mojżesz Kisling (1891-1952) „Młoda dziewczyna w stroju holenderskim”, źródło: Jean-Marc Delvaux S.A.R.L.

Mojżesz Kisling (1891-1952)
„Młoda dziewczyna w stroju holenderskim”
akwatinta barwna, 65 x 46,5 cm
Jean-Marc Delvaux S.A.R.L., Drouot / Paryż, Francja , 16 marca 2021, estymacja: 1.500 – 2.000 EUR.

Obiekt nieco drobniejszej rangi, ale jak najbardziej godny polecenia i uwagi – barwna akwatinta autorstwa Mojżesza Kislinga. Co najważniejsze wykonana i odbita za życia artysty i sygnowana przez niego ołówkiem. Ciekawą kwestią jest fakt, że żaden egzemplarz tej grafiki nie był jeszcze do tej pory oferowany na polskim rynku aukcyjnym.

Jan Stanisławski (1860-1907) „Wiatrak na Ukrainie”, źródło: Yves Siebers Auktionen

Jan Stanisławski (1860-1907)
„Wiatrak na Ukrainie”
olej na tekturze, 19 x 25 cm
Yves Siebers Auktionen, Stuttgart – Niemcy, 24 marca 2021, cena wywoławcza: 7.000 EUR.

Jedyna praca z szeroko opisywanego przez nas marcowego katalogu Siebers Auktionen co do której mamy mocno ambiwalentne odczucia – sposób malowania, pociągnięcia pędzlem, a przede wszystkim proporcje i wygląd tytułowego wiatraka są znacznie odmienne od podobnych przedstawień Jana Stanisławskiego, jakie znamy głównie ze zbiorów muzealnych. Pracy o pasującym tytule nie znaleźliśmy w najistotniejszym katalogu – pierwszej wystawy pośmiertnej Jana Stanisławskiego z 1907 roku. Z drugiej strony musimy przyznać, że mocną stroną jest znajdująca się na odwrocie pieczątka ze spuścizny po artyście wraz z autentycznym podpisem wdowy po malarzu.

Nie znamy wspomnianej w katalogu aukcyjnym ekspertki – Pani Stanisławy Kozłowskiej, wiemy jednak o co najmniej jednym ekspercie/ byłym muzealniku z Krakowa, który odmówił domowi aukcyjnemu zaopiniowania tej pracy.

Być może praca robi lepsze wrażenie na żywo. W tym przypadku polecamy bardziej dogłębne przeanalizowanie decyzji o zakupie.

Eugeniusz Zak (1884-1926) „Portret młodzieńca”, źródło: Louiza Auktion & Associates

Eugeniusz Zak (1884-1926)
„Portret młodzieńca”
pastel na papierze, 28,9 x 23,2 cm
Louiza Auktion & Associates, Bruksela – Belgia, 20 marca 2021, cena wywoławcza: 1.000 EUR.

Na koniec przykład naszym zdaniem stworzonego od podstaw falsyfikatu – malowanego w manierze Eugeniusza Zaka i opatrzonego nieudolnie podrobioną sygnaturą. Odradzamy!

Przedstawione opinie prezentują subiektywne zdanie autorów – przygotowane są zgodnie z ich najlepszą wiedzą i możliwością oceny wykonanej jedynie na podstawie zdjęć. Prosimy pamiętać, że finalna, prawna odpowiedzialność za autentyczność i zgodność dzieł ze stanem faktycznym odpowiada sprzedawca.

Jeśli byliby Państwo zainteresowani spersonalizowanymi rekomendacjami lub wstępną oceną autentyczności obrazów lub dzieł sztuki – możemy przygotować taką opinię w ramach płatnej, dedykowanej usługi. Zapraszamy do kontaktu!